Dogodki: 26th november 2019

Svoj očrt narodnega gospodarstva je Gosar orisal v svojem temeljnem delu Za nov družbeni red. Strnjeno pa ga je podal v predavanju na 2. Bohinjskem tednu leta 1939, torej v času, ko je svet že drsel v katastrofo 2. svetovne vojne. Krščanske študentske organizacije, ki so imenovani študijski teden organizirale, so se zavedale pomena tega […]