Dogodki: 7th november 2019

Učenci z učnimi težavami so pri učenju pogosto pasivni, za učenje manj motivirani, pri učenju ne uporabljajo ustreznih učnih strategij, pri učenju se z vprašanji ne samousmerjajo ter se zanašajo na po-moč domačega ali šolskega okolja. Želimo si, da bi bili pri učenju bolj aktivni in samostojni. Zato jih je potrebno učiti, kako naj se […]